Inloggen Registreren

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

ReportMan Rapporten ontwerpen

Hulp nodig?

Deze handleiding is een technisch document als u zelf niet voldoende kennis heeft van dit soort zaken dan kun u het besten een workshop aanschaffen waarin wij het e.a. voor u kunnen inregelen.

Inhoud

Video's Reportman

1 Aanmaken van een klantenlijst
2 Groep en som expressie toevoegen
3 Reportman Datasets en Parameters
4 Reportman parameters detail
5 Reportman structure
6 Rapport printers

1 Openen Reportman

osFinancials gebruikt een heel krachtige rapport generator voor zowel de (financiële- als voorraad etc.) rapportage als ook voor de factuur (etc.) layouts.
Standaard worden er met het programma diverse layouts mee geleverd.
In de rest van de uitleg wordt het woord layout gebruikt als we een factuur of inkoop variant van een layout bedoelen.

Het is zeer aan te raden om telkens een kopie van het rapport te maken voordat u deze gaat bewerken.
Hiermee kunt u altijd terug vallen op een originele layout als het mis gaat.
Een tweede tip is, hernoem alle layouts zodat bij een eventuele herinstallatie niet uw layouts overschreven worden door de standaard mee geleverde layouts.

U opent Reportman (Rapport ontwerper) via de menu keuze Extra => Rapport ontwerpen.


En in het startscherm ziet u de diverse layouts weer gegeven.

De factuur en inkoop layout bevinden zich in de groep "Documents / Documents".
De overige rapporten welke in osF gebruikt worden bevinden zich in de overige mappen.

2 Openen voorbeeld factuur

Om een visueel voorbeeld te krijgen van hoe de layout er bij het gebruik uit ziet, kunnen we een voorbeeld factuur gebruiken.
Hiermee kunnen we experimenteren, zonder dat de factuur gegevens gewijzigd worden.
U klikt hier voor op de knop "Select Test document id" .
En er verschijnt een lijst met reeds bestaande documenten.
Heeft u nog geen documenten, dan kunt u een offerte aanmaken.
Deze kan na het testen verwijderd worden (of aangepast voor uw eerste echte offerte) zonder dat dit invloed heeft op de financiële of voorraad administratie.


In dit voorbeeld dubbel klikt u op de regel met factuur nr. FA000001, en daarna komt u weer terug in het overzicht.
Het veld onder de knop geeft nu het interne id weer van dit document, en is verder niet relevant.3 Kopiëren factuur voor eigen gebruik

In dit voorbeeld gaan we een achtergrond afbeelding gebruiken om "voorbedrukt briefpapier" te simuleren.
Hiermee voorkomt u duur drukwerk, en heeft uw factuur toch een professionele uitstraling.
En beginnen zoals het eerdere advies aangaf met het kopiëren van het voorbeeld factuur naar een factuur layout voor eigen gebruik.
We beginnen met het aanklikken van de naam RMFactuur, dit is het standaard mee geleverde factuur.
Vervolgens klikken we op de knop "Copy", en wordt de kopie gemaakt.


De tweede stap is het hernoemen van de kopie naar een voor de gebruiker handige naam.
Dit doen we door dubbel op de naam te klikken, en een eigen tekst te plaatsten.

Uit veiligheids-overweging klikken we nu op de knop "Copy"om de kopie van het origineel te maken, indien er iets mis gaat.
Deze stap wordt nu niet weergegeven.

4 Openen factuur layout

We open het voorbeeld factuur in het bewerk scherm door te dubbelklikken op de layoutnaam.

Als u bij uw bedrijfsgegevens (CTRL + F5) al een logo heeft opgegeven zult u deze zien in de linker bovenhoek van de factuur layout.
U kunt dan nog het formaat aanpassen door het blok groter of kleiner te maken door op één van de hoekjes te klikken en deze te verslepen.

5 Invoegen achtergrond afbeelding

Voor het instellen van een achtergrond afbeelding heeft u twee mogelijkheden.
Ofwel bij de bedrijfsgegevens selecteert u de achter grond afbeelding of wel we gaan deze naast het logo welke we bij de bedrijfsgegevens hebben opgegeven toevoegen aan het factuur.
Voordeel hiervan is dat uw logo dan altijd via een simpel commando op te roepen is voor gebruik in Reportman.
We gaan nu dus een externe afbeelding toevoegen als achtergrond voor de factuur layout.
Hier voor dienen we eerst het veld voor het logo te verwijderen door deze aan te klikken (de 4 hoeken worden nu zilver ten teken dat het object geselecteerd is).
Om het object te verwijderen gebruikt u de toets combinatie CTRL + DEL of met de muis klikt u op het kruis naast het in zoem niveau (hier als 100% weer gegeven).
Er komt nu ruimte vrij om als achtergrond de briefkop afbeelding te tonen.


Voor het toevoegen van deze afbeelding klikt u op de bovenst balk genaamd "Page header".
U krijgt nu aan de linkerkant in de kolom de instellingen te zien waarvan dit gedeelte van de layout gebruik maakt.

Om te beginnen zetten we de waarde van het veld "Resolution(dpi)" op 300 (overeenkomstig de resolutie van de te gebruiken afbeelding).
En de waarde van het veld "Back.Style" op print, Hiermee krijgt u bij het afdrukken ook de afbeelding op het papier te zien.
Zet u de waarde op "Design" krijgt u alleen bij het ontwerpen de afbeelding te zien.
Dit is dan weer handig als u gaat printen op voorbedrukt papier, omdat u de afbeelding dan als achtergrond sjabloon kunt gebruiken.
Nu wordt de afbeelding aangewezen door in het veld "Image" te klikken.
De windows verkenner opent nu en kunt u naar de plek gaan waar de afbeelding opgeslagen is.


Door het veld bestandstype te wijzigen kunt u ook andere indelingen gebruiken buiten de bitmap indeling.
Als u de afbeelding aanklikt, ziet u een voor vertoning aan de rechterkant.
Door nu op openende klikken importeren we de afbeelding in de layout en daarmee raakt u nooit de afbeelding kwijt, omdat deze nu is opgenomen in de layout.
Na het importeren zien we de afbeelding al door ons werkvlak heen "verschijnen".


Door het veld "Resolution(dpi)" op een andere waarde te zetten vergroot of verkleint u de afbeelding evenredig.
echter let er op dat u daarmee ook de kwaliteit mee aanpast, omdat de originele waarden van de afbeelding daarmee aangepast worden.
Het ideaal beeld is dus dat u dezelfde resolutie gebruikt als dat de afbeelding is.

Door nu op het icoon met het vergroot glas (3e van links)te klikken kunnen we nu een voorvertoning geven van hoe het factuur er inmiddels uit ziet.

Sluit de voorvertoning met het kruisje.
Sluit de editor met het kruisje
U krijgt nu de vraag of u de wijzigingen wilt opslaan, uiteraard kiezen we nu voor ja.


En we sluiten de layoutlijst met het kruisje.

6 Nieuwe layout als standaard factuur maken

Nu we een nieuwe factuur layout hebben, willen we deze natuurlijk ook als standaard gebruiken als we een factuur printen.
Dit kunnen we instellen via de menu keuze "Instellingen => Administratie => Documenten".


We komen nu in het scherm waar we de standaard document gegevens kunnen opgeven.


In het veld "Afdruktype" kiezen we nu de net aangemaakte factuur layout.
En na het op de "OK" knop klikken hebben we een nieuwe standaard factuur layout ingesteld.
In ditzelfde scherm kunt u overigens met het veld "Volgende factuurnummer" het volgend factuurnummer aangeven.
En in het veld "Afdruktype 2" kunt een een tweede layout aangeven, denk hierbij bv. aan pakbon.
Daarmee wordt na de print van het factuur direct een pakbon mee geprint.

7 Betalingstermijn printen obv de waarde bij de debiteur

Deze uitleg gaat uit van de originele "RMFactuur.rep" layout.
De veldnamen kunnen anders zijn bij uw layout.

U kunt bij de debiteur een betalingstermijn opgeven in het veld "Betalingsconditie"


Deze betalingsconditie kunnen we gebruiken om de betalingstermijn regel op bv een factuur per debiteur anders te kunnen laten zijn.
Indien u voor iedereen dezelfde termijn hanteert, kunt u uiteraard makkelijker een vaste tekst gebruiken.

In het veld betalingsconditie kunt u bv. gebruik maken van de volgende waarden:

1 en hoger De gehele getallen geven het aantal dagen
0 Deze waarde kunt u bv. gebruiken voor vooruit betaling
-1 Deze waarde kunt u bv. gebruiken voor incasso
-2 etc. Overige waarden kunt u toekennen zoals u wenst


Nu we de betalingsconditie hebben ingesteld gaan we deze toepassen op de factuurlayout.
Open hiervoor uw factuur layout.
We beginnen met het aanpassen van de waarde "Force print" waarmee de footer regel geprint gaat worden.

Klik ier voor met de linker muis toets op de balk "Pag footer" onderin het grote scherm.
De setting van dit gedeelte van het rapport worden nu zichtbaar.
Zet indien nodig de waarde van het veld "Force print" in de linker kolom op "True".

Vervolgens gaan we het veld invoegen waar de betalingstermijn regel geprint gaat worden.
Dit doen we door in de knoppenbalk te klikken op het plaatje (exprespion) met de letters ab erin..


Nu kunnen we een recht hoek trekken in de page footer door met de linker muistoets de linker bovenhoek in te drukken van het nieuwe veld.
Laat u de muis toets nog niet los.
En door vervolgens te slepen met de muis kunnen we een rechthoek trekken zo groot als we denken nodig te hebben voor de teksten.

Als we de muis nu loslaten staat er een rechthoek met de tekst 2+2 in het veld.
Deze tekst dienen we te vervangen voor de gewenste tekst.
Hiervoor klikken we in de linker kolom op het tabblad "expression", en vervolgens op het knopje rechts bovenin naast de waarde van het veld (2+2).

Als we dit doen wordt er een popup scherm getoond met de waarde zoals het veld nu heeft.De tekst 2+2 gaan we nu vervangen door de code waarmee we onze betalingstermijn regel gaan printen.
Hiervoor kopiëren we de onderstaande tekst inclusief de aanhalingstekens.

IIF(ACCOUNTINFO.WDUEDAYS <0, 'Dit factuur wordt door middel van een automatische incasso geincasseerd. Ons inschrijfnummer bij de kamer van Koophandel is ' + ADMINISTRATIEGEGEVENS.KVKNUMMER + ' en ons BTW nummer is ' + ADMINISTRATIEGEGEVENS.BTWNUMMER + '.',
IIF(ACCOUNTINFO.WDUEDAYS =0, 'Dit factuur is door middel van een vooruitbetalen voldaan. Ons inschrijfnummer bij de kamer van Koophandel is ' + ADMINISTRATIEGEGEVENS.KVKNUMMER + ' en ons BTW nummer is ' + ADMINISTRATIEGEGEVENS.BTWNUMMER+ '.',
'Dit factuur heeft een betalingstermijn van ' + STR(ACCOUNTINFO.WDUEDAYS) + ' dagen, en dient dus uiterlijk op ' + STR(DOCUMENTKOP.DDATE + ACCOUNTINFO.WDUEDAYS) + ' betaald te zijn. Ons inschrijfnummer bij de kamer van Koophandel is ' + ADMINISTRATIEGEGEVENS.KVKNUMMER + ' en ons BTW nummer is ' + ADMINISTRATIEGEGEVENS.BTWNUMMER + '.'))

En plakken dat in plaats van de 2+2 tekst.


Om het resultaat te zien klikken we op de "Show Result" knop.


Klik nu op de "Ok" knop en nogmaals op de "Ok" knop om deze expression op te slaan.

8 Gebruik maken van expressions

Bij het gebruik van expressions zijn een aantal tips ontzettend handig:
* Platte tekst dient tussen aanhalingstekens te staan: 'dit is platte tekst'
* Variabelen welke uit de database van osF gehaald worden juist niet.
* Variabele en platte tekst combineren:
...verloop datum van : ' + DOCUMENTKOP.DUEDATE
Het plus teken is samen voegen.
* Op meerdere regels teksten gebruiken:
'Dit is het einde van regel 1' + #13 +#10 +
'Dit is het begin van regel 2'
Letop het teken ' is een gereserveerd teken als u deze wilt gebruiken
dan zult u de ASCI code daarvan moeten gebruiken. 'test ' +#39 + ' teken' = test ' teken
Dit zal beide regels onder elkaar printen.
* Het gebruik van functies (zie links onderin het expression scherm)
LOWERCASE('Dit Is Mijn Voorbeeld Tekst') zal de gehele tekst bv. met uitsluitend kleine letters printen.
UPPERCASE daarin tegen juist de gehele tekst met hoofdletters.
Klik éénmaal op een functie en u ziet de beschrijving voor de uitleg van het gebruik.
* Werken met voorwaarden:
IIF(waarde > 0, 'Waar', 'Niet waar')
Dit staat voor als de 'waarde' groter is dan 0 print dan de tekst 'Waar', anders de tekst 'Niet waar'.

9 Zoeken naar velden

Soms wil je een extra veld toevoegen in de layout maar weet je niet welke variabele het is.
Hier volgt de uit;eg hoe deze zelf op te zoeken.
In het layout bewerkscherm kun je op het tabblad "data" klikken en krijg je een overzicht van de beschikbare groepen en de velden van deze groepen.
Om de velden te zien klik je op het "plus teken" voor de groep, of dubbelklik op de groep.


Wil je een veld gebruiken in je layout, klik dan het veld aan en sleep het veld naar de gewenste plek op de layout en laat het veld los.
Uiteraard zijn niet alle velden direct duidelijk wat ze betekenen, nou kun je natuurlijk alle velden naar de layout slepen en een voorvertoning bekijken, maar er is ook een andere manier.
Klik hier voor op het "gereedschap kistje".


In de verschenen popup klik je op de groep waarvan je het veld zoekt, in het voorbeeld de BTW groep.


Door nu op de knop "Show data" te klikken, krijgen we de gegevens te zien welke beschikbaar zijn, incl de veld naam.


Met de pijltjes toetsen, kun je door de beschikbare data heen klikken, en zul je in dit voorbeeld de diverse BTW rekeningen zien.
Zoek nu het gewenste veld op en sluit dit scherm met de "Cancel" knop.
In de layout kun je nu het gevonden veld opzoeken in het lijstje met velden en naar de layout toe slepen.

Omdat er wel honderden velden zijn in osF, is er vaak een selectie gemaakt van de meest gebruikte velden.
En zo kan het dus voorkomen dat er een veld mist in de lijst
Indien u over SQL kennis beschikt kunt u deze aanpassen in het volgende scherm.

Indien u geen SQL kennis heeft, wordt dit dan wat lastiger, maar kunt u altijd een oproep doen via ons forum.
Plakt u daarbij de tekst uit het aangegeven veld in uw posting, en geef duidelijk aan welk veld u erbij wilt hebben.
Wellicht dat er iemand is, die u het antwoord kan geven.

10 Printer instellen

Om een printer te koppelen aan een rapport gaat u in het hoofdmenu naar file->page setup tabje print setup

In het verschenen scherm gaat u naar het tabblad "Print setup".

TIP als u etiketten wilt afdrukken zorg er dan voor dat u het papier formaat via instellen van uw printer opvraagt.

 

Zet de page size op User defined en Gebruik nu de zelfde naam exact in het veld Force form name 

 In dit scherm gaat u naar de instelling "Select Printer".


En kiest hier "User Printer 1", dit wordt de standaard printer bv. de A4 printer.


Vervolgens klikt u op de knop "Configure printers".


En selecteer daar ook "User printer 1".
En kiest dan bij "Select Printer" uw A4 printer.
En zorg er voor dat het veld "Text only driver" leeg is, en het vinkje "Oem" uit staat.


Zo kunt u voor al uw printers in dit laatste scherm een printer koppelen aan een "User printer".
Bij het gebruik van osF op meerdere computers kunt u zo op elke computer de op die computer beschikbare printers koppelen aan de "User printer".
En daarmee vanaf elke computer de rapporten automatisch op de juiste printer printen.

11 Verkoper printen

Om de verkoper op uw documenten te printen, kunt u onderstaande aanpassingen in uw bestaande factuur doen.
Maakt u altijd eerst een backup van de layout, zodat u daar altijd op terug kunt vallen als er iets mis gaat.
U opent het factuur, of ander document.
En klikt op het gereedschap knopje.
Daarmee komt u bij de "datasets", dit zijn sets van bij elkaar horende gegevens, bv. de gegevens van uw bedrijf of de gegevens van uw factuur of de artikel regels van uw factuur.


In het verschenen scherm klikt u op de tekst "Documentkop" (als voorbeeld is hier de BTW geselecteerd).


In het rechter gedeelte van het scherm komt nu het SQL commando in beeld welke de betreffende gegevens ophaalt.
Dit bestaat altijd uit een "select" waar u de gewenste gegevens velden mee selecteert.
Een "from" waarmee u de juiste tabellen aangeeft waar de gegevens uit moeten worden opgehaald.
En een "where" om een beperking van de op te halen gegevens te hebben, bv. alleen de gegevens van 1 klant.
Zorg er voor dat u de bestaande teksten niet aanpast als u niet precies weet wat u doet.
We gaan nu dus er voor zorgen dat ook de verkoper naam opgehaald wordt bij de "documentkop" gegevens.

In de select geven we daar om voor het "from" commando de naam van het veld op waar de naam van de verkoper in staat.
De hier onder weergegeven namen kunnen bij u ontbreken of anders zijn, het gaat hier dan ook om de tekst "from".
DelName.SDescription as DelName,
DelContact.SDescription as DelContact

from

We zetten nu het veld voor de verkopernaam er bij.
Waar u op dient te letten is dat alle velden gescheiden wordt door een "," (na de veld naam) behalve de laatste regel voor de "from"
Als we een veld toevoegen aan het eind, dienen we dan de "," achter het laatste veld te zetten, om daarna het nieuwe veld te plaatsen.
Het komt er dan zo uit te zien:
DelContact.SDescription as DelContact,
SDescription as Verkoper

from

Dat was stap 1, nu naar stap 2 de tabel opnemen waar de verkoper naam in staat.
We gaan daarvoor op zoek naar het commando "where" en kijken we ook weer naar de commando's die daar voor staan.
Als voorbeeld:
Messages DelName on (dochead.WDelname = DelName.WMessageID) left join
Messages DelContact on (dochead.WDelContact = DelContact.WMessageID)

where

We zetten nu achter het laatste commando voor het "where" commando het volgende:
..... left join
Groups salesman on (dochead.WSalesmanID = salesman.WGroupid)

Het geheel komt er dan zo uit te zien:
Messages DelName on (dochead.WDelname = DelName.WMessageID) left join
Messages DelContact on (dochead.WDelContact = DelContact.WMessageID) left join
Groups salesman on (dochead.WSalesmanID = salesman.WGroupid)

where

In dit geval hoeven we de "where" niet aan te passen, want er is per document maar 1 verkoper.
U kunt nu op de "OK" knop klikken op de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar de layout.
Daar kunt u d.m.v. het tab "Data" het gedeelte van "Documentkop" uitklappen en het nieuwe veld "Verkoper" naar uw layout slepen.

Als u het veld daarna goed positioneert bent u klaar, en kunt u de layout sluiten en opslaan.

12 Volgorde factuur regels

In de wat oudere layouts kon het voorkomen dat de layout de volgorde van de factuur regels in het document niet volgde.
Dit is op te lossen door "order by docline.WSORTNO" toe te voegen in de sql voor de document regel.


13 Gebruik van het veld artikelnaam in tabblad vertaling ipv de standaard artikelnaam.

Open het zelfde scherm als bij punt 12
En voeg een dataset toe door op het venster plaatje met de groene + te klikken.


Geef de dataset een naam die logisch is, zodat later er makkelijk gebruik van gemaakt kan worden.
De nieuwe dataset noemen we "Language" en klik ok de "Ok" knop.


Na het aanmaken moeten we 2 dingen doen:
1) de data set koppelen aan een master dataset, hierdoor wordt een relatie gelegd tussen een waarde in de master dataset en de details daarvan in deze dataset.
2) de sql opgeven waarmee de gewenste data opgehaald wordt.
Vul de dataset aan zoals hieronder wordt weergegeven.
Voor het gemak is dit de getoonde sql:
Select 1 a,groups.* from groups where WGroupTypeid = 1004 and
Sdescription = 'Nederlands' and 'Nederlands' = :SLANGUAGE
union
Select 2 a,groups.* from groups where WGroupTypeid = 1004 and Sdescription = 'Engels'
union
Select 3 a,groups.* from groups where WGroupTypeid = 1004 and Sdescription = 'English'
order by 1


Nu gaan we naar de dataset "DOCUMENTREGEL".
Deze koppelen we nu aan de master dataset "Language" en voegen we de aangegeven sql toe.
Voor de eenvoud hier weer de sql:
stock_descriptions.Sdescription,
left join stock_descriptions on (docline.WStockid = stock_descriptions.WStockID)
and (stock_descriptions.Wlanguageid = :WGROUPID or stock_descriptions.Wlanguageid is null)
Let er op dat elke regel eindigd met een spatie!

Klik nu op de knop "OK" om het geheel op te slaan.

Gebruik nu punt 9 om de nieuw toegevoegde velden in de layout op te nemen.

14 Grid aanpassen


Om nog gedetailleerder de velden of afbeeldingen te plaatsen, kunt u het formaat van het grid aan passen.
Het grid is de afstand tussen de blauwe stipjes in de layout ontwerper.
Deze staat standaard op een wat grovere indeling, maar is aan te passen.
Klik daarvoor op de menu keuze "Display => Grid".


In het pop up welke dan verschijnt kunt u de waarde aanpassen.
Zoals hier onder aangegeven wordt, is het grid veel fijner opgesteld, waardoor er preciezer velden geplaatst kunnen worden.

15 Rapport Exporteren

U kunt een rapport ook exporteren als u in de voor vertoning staat, klik daar voor op het icoon naast de printer.

U kunt nu de gewenste bestands indeling kiezen.

16 Na wijzigingen nog maar 1 artikelregel

Indien u na het wijzing van een layout nog maar één artikelregel ziet, zal dat waarschijnlijk veroorzaakt worden, doordat er per ongeluk iets gewijzigd is.
 
De oplossing is:

In Reportman:

zie je links boven in een venstertje met 2 tabbladen:
1e Structure
2e Data

Het gaat om het eerste tabblad: structure.
Klik op de naam SubReport-0
Hier zal niets meer achter staan (dat is de controle voor deze fout)
Onder dit venster zie je 2 instellingen staan:
Main Data set en P.Only data avail.

Het gaat om Main Dataset.
Selecteer in deze lijst de optie: "Documentregel" (of een vertaling hier van)
Kijk bij de preview functie of je weer alle factuur regels ziet.

17 Een valuta teken toevoegen

Selecteer het veld waarin u een bedrag wilt weer geven.
En plak daar in het veld "Display format" deze tekst: € ##,###,###,##0.00.

18 Een rapport tonen, ook al is er geen data om weer te geven

Er is een standaard instelling in de rapporten welke er voor zorgt dat er geen print getoond wordt, als er geen informatie/data er is te worden weer gegeven.
Wilt u om bv. een layout te testen/ontwikkelen dan toch iets kunnen zien, kunt u de waarde p.Only data avail. op False zetten.
Klik daar voor eerst op "SubReport-0"

19 In een rapport gebruik maken van de Dynareg plugin Afleverdatum

Gebruik de basis instructie van punt 9: Zoeken naar velden.
In de dataset kies nu voor "DOCUMENTREGEL" omdat de afleverdatum vast gelegd wordt per documentregel.
We hoeven voor het gebruik van "afleverdatum 1" slecht 1 aanvulling te doen.

Plak ", docline.DDELIVERDATE" achter "tax.FRate" (vergeet de komma niet aan het begin) zodat het er zo uit komt te zien:

Select messages.sdescription || coalesce(messages.sExtradescription,'') Description, WDOCLINEID, WDOCID, docline.WSTOCKID, WLINETYPEID, docline.WDESCRIPTIONID, FQTYORDERED, FQTYSHIPPED, FSELLINGPRICE, FITEMDISCOUNT,docline.WTAXID, FEXCLUSIVEAMT, FINCLUSIVEAMT, FTAXAMOUNT, docline.DSYSDATE, docline.SUNIT, stock.SSTOCKCODE, stock.FNettoWeight, docline.WPROFILEID, WSERIALNOID, tax.FRate, docline.DDELIVERDATE

U kunt nu op de "OK" knop klikken op de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar de layout.
Daar kunt u d.m.v. het tab "Data" het gedeelte van "Documentregel" uitklappen en het nieuwe veld "DOCUMENTREGEL.DDELIVERYDATE" naar uw layout slepen.

Als u het veld daarna goed positioneerd bent u klaar, en kunt u de layout sluiten en opslaan.

Indien u de overige datum velden ook heeft zijn dit de bijbehorende codes:
Datum 2: ", docline.DDELIVERDATE2"
Datum 3: ", docline.DEXTRADATE1"
Datum 4: ", docline.DEXTRADATE2"

20 In een rapport gebruik maken van de Artikelgrootte

Gebruik de basis instructie van punt 9: Zoeken naar velden.
In de dataset kiest u voor "DOCUMENTREGEL".
De select gaan we aanpassen:
Select
messages.sdescription || coalesce(messages.sExtradescription,'') Description,
WDOCLINEID, WDOCID, docline.WSTOCKID, WLINETYPEID,
docline.WDESCRIPTIONID, FQTYORDERED, FQTYSHIPPED,
FSELLINGPRICE, FITEMDISCOUNT,docline.WTAXID,
FEXCLUSIVEAMT, FINCLUSIVEAMT, FTAXAMOUNT,
docline.DSYSDATE, docline.SUNIT, stock.SSTOCKCODE,
docline.WPROFILEID, WSERIALNOID,
tax.FRate

wordt:
Select
messages.sdescription || coalesce(messages.sExtradescription,'') Description,
WDOCLINEID, WDOCID, docline.WSTOCKID, WLINETYPEID,
docline.WDESCRIPTIONID, FQTYORDERED, FQTYSHIPPED,
FSELLINGPRICE, FITEMDISCOUNT,docline.WTAXID,
FEXCLUSIVEAMT, FINCLUSIVEAMT, FTAXAMOUNT,
docline.DSYSDATE, Unit.SDESCRIPTION, stock.SSTOCKCODE,
docline.WPROFILEID, WSERIALNOID,
tax.FRate

En de from gaan we aanpassen:
from docline left join messages on (docline.WDescriptionid = messages.WMessageID)
left join tax on (docline.WTaxID = tax.WAccountID)
left join Stock on (docline.WStockid = Stock.WStockID)
where WDocId=:TCVAR_DocID
order by docline.WSORTNO

wordt:
from docline left join messages on (docline.WDescriptionid = messages.WMessageID)
left join tax on (docline.WTaxID = tax.WAccountID)
left join Stock on (docline.WStockid = Stock.WStockID)
left join Unit on (docline.Sunit = Unit.WUNITID)
where WDocId=:TCVAR_DocID
order by docline.WSORTNO